De Afbraak: verhalen over stadion De Braak

Over twee jaar gaat het Helmond Sport-stadion plat. Het grootste podium van Helmond gaat verdwijnen. Dat zal een flinke bult beton worden. Gelukkig verrijst over twee jaren een stukje verderop een nieuw stadion. Het beton zal worden afgevoerd, vermalen en hergebruikt. Alle sporen van een roemrijk betonnen verleden zijn dan uitgewist. Maar wat niet uitgewist mag worden zijn de talloze verhalen die er ongetwijfeld zijn. Verhalen zijn geen vermalen beton en moeten gekoesterd worden.

Schrijver Jan-Willem van den Enden, fotograaf Hans van den Berkmortel, opmaker/designer Harold van der Horst en eindredacteur Maarten Driessen gaan op zoek naar die verhalen, die ze in eeuwigdurend beton willen gieten. Een boek, dat elke rechtgeaarde Helmond Sport-supporter in huis wil hebben. Een boek dat bij de opening van het nieuwe stadion het oude onderkomen een verdiend plaatsje moet geven in de Helmondse geschiedenis.

Over welke verhalen zou het moeten gaan? Het kan van alles zijn. Een paar willekeurige voorbeelden:

Bezoekers van het eerste uur – wie zijn er op de middenstip getrouwd?  – wie woonden achter de goal en zaten op hun dak de wedstrijden te bekijken? – wie heeft er meegebouwd aan het stadion? – leuke anekdotes van voorvallen in het stadion – oud spelers met hun ervaringen op De Braak – wat kwam de clubarts allemaal tegen?

En zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan. Alles wat met De Braak te maken heeft is interessant en welkom. Het boek moet een bonte verzameling Helmondse en regionale verhalen worden, afgewisseld met sfeervolle foto’s van Hans van de Berkmortel. Trouwe lezers van het programmaboekje Rond de Toss, waaraan schrijver en fotograaf als redacteuren vrijwillig meewerken, weten wat ze kunnen verwachten.

Hebt u een verhaal dat verteld mag worden en niet als afgeserveerd beton naar de stort mag gaan? Twijfel dan niet. Alles is welkom. Dit is uw kans. Uw verhaal kan geschiedenis worden! Mail naar janwillemenden@hotmail.com of app of bel 06-43832333.

Tekst: Jan-Willem van den Enden

Foto: Hans van den Berkmortel